Vestre Gausdal prestebolig
Vestre Gausdal prestebolig. Foto: Brynjar Hasle/Ovf.

Vestre Gausdal prestebolig

Vestre Gausdal prestebolig ligger omtrent en km fra Vestre Gausdal kirke i tettstedet Forset.

Huset ble bygd på 1800-tallet i empirestil  og het opprinnelig Nordre Forset. Boligen har to etasjer og er bygd i laftet tømmer. Det har stående panel, saltak og et bruksareal på 340 m2. Den vestre delen er eldst og er sannsynligvis fra tidlig 1800-tallet. Huset framstår som helhetlig selv med et påbygg fra rundt år 1866, da gården ble embetsmannsgård. Prestegården har et åpent firkant-tun med presteboligen mot sør. Gården består av fem fredete bygninger;

  • Presteboligen,
  • "Jegerhuset", en sidebygning trolig fra 1700-tallet
  • Stabburet
  • Stall/løe/vedskåle
  • Utedo.

Bygningene på tunet danner et pittoresk og autentisk bygningsmiljø. Opprinnelig ble gården innkjøpt for å være kapellangård i 1866, men ble til prestegård da Gausdal ble delt opp i to prestegjeld i 1878. Før gården ble embetsmannsgård hadde det vært vanlig gårdsdrift på Nordre Forset i flere hundreår. (Kilde: J.Horgen, Norske prestegarder, 1999, s. 236).

Vestre Gausdal prestegård har stor antikvarisk og arkitektonisk verdi. Uthusene er særlig viktige bygningshistoriske dokumenter. Gården har stått på statens liste over fredningsverdige bygninger siden 1920-tallet og ble endelig fredet i 1992.

 

Vestre Gausdal prestegård. Foto: Torunn Myhre