Vestre Gausdal prestebolig
Vestre Gausdal prestebolig. Foto: Brynjar Hasle/Ovf.

Vestre Gausdal prestebolig

Vestre Gausdal prestebolig ligger omtrent en km fra Vestre Gausdal kirke i tettstedet Forset. Huset ble bygd på 1800-tallet i empirestil  og het opprinnelig Nordre Forset. Det har stående panel, saltak og et bruksareal på 340 m2. Boligen har to etasjer og er bygd i laftet tømmer. Den eldste vestre delen av huset er sannsynligvis fra tidlig 1800-tallet. Huset framstår som helhetlig selv med et påbygg fra rundt 1866, da gården ble embetsmannsgård. Prestegården har et åpent firkant-tun med presteboligen mot sør. Gården består av fem fredede bygninger;

  • Presteboligen,
  • "Jegerhuset", en sidebygning trolig fra 1700-tallet
  • Stabburet
  • Stall/løe/vedskåle
  • Utedo.

Bygningene på tunet danner et pittoresk og autentisk bygningsmiljø. Opprinnelig ble gården innkjøpt for å være kapellangård i 1866, men ble til prestegård da Gausdal ble delt opp i to prestegjeld i 1878 (Kilde: J. Horgen, Norske prestegarder, 1999, s. 236). Før gården ble embetsmannsgård hadde det vært vanlig gårdsdrift på Nordre Forset i flere hundreår.

Vestre Gausdal prestegård har stor antikvarisk og arkitektonisk verdi. Uthusene er særlig viktige bygningshistoriske dokumenter. Gården har stått på statens liste over fredningsverdige bygninger siden 1920-tallet og ble endelig fredet i 1992.

 

Vestre Gausdal prestegård. Foto: Torunn Myhre