Bilde av Børsbygningen i Oslo.

Kapi­tal­for­valt­ning

Kapitalforvalting er en viktig del av OVFs arbeid med å skape verdier. Kjerneporteføljen i OVFs kapitalforvaltning hadde i 2021 en samlet verdi på 3419 millioner kroner. Vi er en ansvarlig samfunnsaktør som legger vekt på etisk forvaltning - i tillegg til å skape best mulig avkastning.