For­val­te­re og partnere

OVF samarbeider med flere norske og internasjonale eksperter innen kapitalforvalting.

OVF benytter Grieg Investor AS i tilknytning til rådgivning, regnskapsførsel og rapportering for verdipapirporteføljen. Rådgivningen er særlig innrettet mot å søke etter forvaltere og fond som oppfyller OVFs etiske kriterier i tillegg til å tilby god avkastning. Videre har OVF etablert samarbeid med DNV GL hva angår årlig utarbeidelse og rapportering av fondets klimaregnskap.

Forvaltere av norske aksjer og renteplasseringer

I det norske markedet har OVF investert i fond forvaltet av Alfred Berg, Danske Bank, DNB, og Nordea. Videre har OVF kortsiktige plasseringer i pengemarkedet via Holberg og Storebrand.

Forvaltere av internasjonale aksjer og renteplasseringer

OVF har internasjonale aksje- og renteplasseringer i fond forvaltet av AXA, BMO, C, DNB, Generation, Nordea, Payden, Pimco, Stewart Investors og Storebrand.

Forvaltere av eiendoms- og infrastrukturfond

Fondet har plassert midler i norske og internasjonale eiendoms- og infrastrukturfond for-valtet av AberdeenStandard, AXA, DEAS, Global Infrastructure Partners, Hines, JP Morgan, Obligo, Pareto og Union.