Sti som leder opp til et hvitt trehus. Foto

Preste­bo­lig

Vi forvalter prestegårdshistorien med prestegårder og presteboliger over hele landet. Prestegårdene består gjerne av en rekke bygninger på et prestegårdstun, mens de nyere presteboligene ofte ligger i boligfelt. Tidligere var det boplikt for prester, men de siste årene har stadig flere prester flyttet fra prestegårdene. OVF arbeider med å finne nye bruksområder for eiendommene, som ofte har stor kulturhistorisk verdi. En del av presteboligene selges, mens andre er til utleie.