Sti som leder opp til et hvitt trehus

Preste­bo­lig, salg og utleie

Vi forvalter prestegårdshistorien og har prestegårder og presteboliger over hele landet. En prestegård kan ha en fredet bygningsmasse hvor mange bygninger ligger rundt et tun. De nyere presteboliger ligger ofte i et boligfelt. Etter at boplikten for prester forsvant i 2015, er det færre prester som bor i tjenesteboligene. Vi arbeide for å finne nye bruksområder for eiendommene. En del av presteboligene som tidligere var i fondets eie, vil overføres til Den norske kirken. Noen vil fremdeles leies ut, mens en del vil selges.