Vega nye prestebolig

Presteboligen på Vega er blant OVFs nyeste tjenesteboliger. Presteboligen ytterst på Helgelandskysten stod ferdig våren 2018.