Holt prestegård. To trehus omgitt av skog og grønn mark. Foto

Om OVF

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 og forvalter eiendom og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge. Gjennom 200 år har vi bidratt til å utvikle lokalsamfunn i hele Norge. OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. Vi har to datterselskaper – Clemens Eiendom som driver med eiendoms- og stedsutvikling, og Clemens Kraft som er blant de største i landet på utvikling og drift av småkraft.