Hjørnebilde av Volda prestebolig

Tomte­fes­te

I 2020 hadde OVF 6 246 festekontrakter. Flesteparten av festetomtene er festet bort til privatpersoner som har boliger på tomtene. Noen festetomter er også hele boligfelt som er festet bort til kommuner eller andre som fremleier til privatpersoner eller næringsvirksomhet.