Nærbilde av gule blomster i blomstereng

Tomte­fes­te

I 2021 hadde OVF 6 090 festekontrakter. Flesteparten av festetomtene er festet bort til privatpersoner som har boliger på tomtene. Noen festetomter er også hele boligfelt som er festet bort til kommuner eller andre som fremleier til privatpersoner eller næringsvirksomhet.