fjelltopp som man ser ut på gjennom et småsprosset vindu.

Eien­dom

OVF er en stor grunneier, og har i dag en mangfoldig eiendomsmasse over hele landet. Vi har varierte aktiviteter på våre eiendommer, og eier blant annet store arealer med skog og utmark hvor allemannsretten rår. Som en stor, nasjonal grunneier får våre beslutninger betydning for lokalsamfunn og fellesskapets naturressurser. Vi tenker derfor helhetlig og langsiktig i vår forvaltning av eiendomsmassen.