Bak­grunn for eiendomsforvaltningen

Det er prestegårder over hele landet som utgjør fondets historiske grunnkapital. Dette gjør fondet til en stor nasjonal grunneier. Eiendomsvirksomhet, småkraft, landbruk og kulturminnevern krever en tydelig og ansvarlig forvaltningsstrategi.

dronebilde av kirke og gårdsbruk med bygninger som ligger til innsjø

På Ringsaker prestegård har forpaktningen gått gjennom en og samme familie i tre generasjoner. Det er lange tradisjoner og mye kunnskap knyttet til overtagelser internt som da blir ivaretatt.

Foto: Trond Isaksen 2022

Langsiktig og helhetlig

Fondets verdier er skapt på bakgrunn av kirkens viktige rolle gjennom historien, både lokalt og nasjonalt. Derfor er det også viktig å forvalte eiendommene i fondet på en måte som tar inn over seg ansvaret for samfunnet, kulturminner og naturressurser.

En stor nasjonal grunneier har et ansvar for å tenke helhetlig og langsiktig. Fondets vurderinger og beslutninger får betydning på kort og lang sikt, de påvirker både lokalsamfunnene og kirkens nasjonale rammebetingelser, og de berører enkeltmennesker og fellesskapets naturressurser.

Dronebilde av Ullensaker prestegård

Ullensaker prestegård ligger i et viktig kulturlandskap. Ferdsels- og kongevei gikk forbi gården som dengang het "Ulllinshof"

Foto: Dene Støe