Ansatte samlet på Asker prestegård

Ledi­ge stillinger

OVF er en av landets største grunneiere, og eier store arealer, prestegårder og finanskapital. Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond som har rundt 70 medarbeidere. I tillegg kommer ansatte i datterselskapene. Fondets verdier som er "åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert", og er noe vi aktivt jobber etter. Vil du jobbe med oss? Under kan du se aktuelle stillingsutlysninger.

Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket.