OVF ansatte samlet i en formasjon hestesko på Asker prestegård

Ledi­ge stillinger

OVF er en av landets største grunneiere, og eier store arealer, prestegårder og finanskapital. Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond som har rundt 70 medarbeidere. I tillegg kommer ansatte i datterselskapene. Fondets verdier som er "åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert", og er noe vi aktivt jobber etter. Vil du jobbe med oss? Under kan du se aktuelle stillingsutlysninger.