Preste­gårds­his­to­ri­er

OVF er en av samarbeidspartnerne i Norsk Kulturarv, som forteller om vern og bruk av gamle bygninger. Mange eldre prestegårder som er gått ut av tradisjonell bruk som bolig, har fått nytt innhold og ny bruk gjennom OVFs rehabilteringer og utleieavtaler. Men en lang kontinuitet er ikke glemt og historiene ligger i fondets arkiver. I Kulturarvens magasin er flere av disse prestegårdsfortellingen koblet til nyere og nåværende bruk av prestegården.