Preste­gårds­his­to­ri­er

OVF er en av samarbeidspartnerne i Norsk Kulturarv, som forteller om vern og bruk av gamle bygninger. Mange eldre prestegårder har fått fornyet bruk og nytt innhold gjennom OVF. Mye og lang historie ligger i fondets arkiver og i bygningenes vegger. I Kulturarvens magasin er flere prestegårdshistorier samlet.