Arkiv og kart

Siden 1821 har OVF skapt arkiver som består av ulike serier knyttet til forvaltning av eiendommer over hele Norge.

Arkivene har stor verdi kulturelt, historisk og juridisk for det samfunnet arkivet har blitt skapt i, men også stor verdi for historikere og forskere i ettertiden, som kilde til kunnskap om forvaltning av prestegårder i Norge gjennom mer enn 200 år.

Arkivdannelsen tok form allerede før 1814. Dette ser vi spor av i de historiske arkivene som i dag er avlevert til Riksarkivet. Materialet handler om eiendommer i hele landet og inneholder store mengder informasjon om den mangfoldig eiendomsmassen knyttet til prestegårder tilbake til middelalderen.

Det er fondets dokumentasjonssenter som har det overordnede ansvaret for dokumentflyt, forvalting og sikring av dokumentasjon i OVF.

Tilgang og innsyn i arkivene

Eldre arkivmateriale om forvaltning av prestegårder fra ca. 1821-1997 finnes i prestegårdsserien som kan utforskes i Arkivverkets digitalarkiv. Serien omfatter dokumentasjon knyttet til forvaltningen av prestegårdene, eksempelvis bygningsvedlikehold, forpaktning, utleie, salg, festeforhold, jakt- og fiskerettigheter, skog m.m. ​

​For å få tilgang til materialet må du opprette en brukerkonto i Digitalarkivet. Send deretter epost til ovf@ovf.no merket «Digitalarkivet» med informasjon om ditt brukernavn, samt underskrevet taushetserklæring for arkiv-innsyn og beskyttelse av taushetserklært informasjon. ​

Se for øvrig veileder til søk og gjenfinning av materiale i Digitalarkivet

​For henvendelser vedrørende pågående saksbehandling eller dokumentasjon etter 1997 brukes kontaktskjemaene.

1 / 4