Askvoll prestebustad

Askvoll prestebustad i Sunnfjord i Sogn og Fjordane ligg i kystkommunen Askvoll . Her har det vore eit kultursete heilt tilbake til mellomalderen. Huset som står på plassen idag, er frå 1905 og er eit i rekkjen av fleire prestebustadar på tomta. Bustaden har vore gjennom mange rehabiliteringar for å vera tenleg som prestebustad. Kring 2000 vart prestebustaden restaurert og fekk tilbake fleire element i fasaden, som let seg påvise frå gamle bilete. Prestebustaden og hagen har god standard.

Kyrkja er bygd i tre og blei oppførd i 1863 etter tekningar av den lokale kunstmålaren Anders Askevold.