Aure prestebustad

Den nye tjenestebustaden for presten vart kjøpt i 1987. Huset er frå 1983.