Aurland prestebustad, Venjum

Aurland prestebustad ligg nær sentrum av tettstaden Aurlandsvangen. Bustaden ligg ved Rygg kyrkjestad, som har spor frå mellomalderen. OVF kjøpte bustaden på to etasjar i 1987.Den lokale kyrkja, Vangen kyrkje, er freda, bygd i mur og er frå 1280.