Aurland prestebustad, Venjum

Aurland prestebustad ligg nær sentrum av tettstaden Aurlandsvangen. Bustaden ligg ved Rygg kyrkjestad, som har spor frå mellomalderen. Ovf kjøpte einebustaden på to etasjar i 1987.

Den lokale kyrkja, Vangen kyrkje, er freda, bygd i mur og er frå 1280. Alle kyrkjene i Aurland kommune unntatt ei har historie attende i mellomalderen.