Asker prestegård

1 / 8

Asker prestegård ligger like nordøst for Asker kirke fra 1879 og har vært holdt i hevd siden før-kristen tid. Det gamle navnet på gården var Røyrin. Flere fornminner ligger i umiddelbar nærhet og gården har vært bosted for prester siden middelalderen. Prestegården var et knutepunkt på den gamle Drammensveien som var ferdselsåren mellom Drammen og Oslo før i tiden.

Hovedbygningen er et laftet tømmerbygg med saltak og stående kledning. Bygget har typiske detaljer fra empirestilen både ute og inne. Presteboligen skal ha blitt oppført under sogneprest Jacob Neumann i 1805-07. Da hovedbygningen stod ferdig tok Neumann initiativ til å anlegge hage og lysthus. Neumann stiftet Selskapet for Asker prestegjelds vel i 1808. Foreningens formål var å fremme jordbruk, hagebruk, husflid og hjemmeindustri. Selskapet for Asker prestegjelds vel var forløperen til blant annet Asker Husflidslag, som i dag leier drengestua på gården. Prestegården har vært et viktig geistlig møtested, men også hatt kongebesøk.

Opplysningsvesenets fond bekostet oppgradering av interiør inne og ute blant annet i årene 1954, 1980 og 1995. Gravhaugen med navnet; Prinsehaugen har OVF bekostet opprydding og skilting av.

Fem prestegårdsbygninger er fredet

  • Hovedbygning
  • Driftsbygning
  • Stabbur
  • Drengestue
  • Lysthus