Austevoll nye prestebustad

Austevoll nye prestebustad ligg i eit bustadområde i kommunesenteret Storebø. Ovf kjøpte bustaden i 2005. Det er ein einebustad på to etasjar frå 1979. Bustaden tok over som prestebustad frå den tidlegare bustaden, som låg på prestegarden. Den gamle bustaden er seinare skilt frå prestegarden og seld.

Storebø var ein del av godset til Lyse kloster, Noregs eldste cisterciensarkloster, fram til kring 1870. Ovf fekk prestegard på staden i 1890.

I 1891 blei Austevoll kyrkje flytta frå garden Austevoll, som lå på Hundvåkøy, og til Storebø. Kyrkja blei teikna av Hans Heinrich Jess (1847-1916), som mellom anna teikna Hotel Hardanger i sveitserstil.