Austevoll nye prestebustad

Austevoll nye prestebustad ligg i eit bustadområde i kommunesenteret Storebø. OVF kjøpte bustaden i 2005. Det er ein einebustad på to etasjar frå 1979. Den gamle bustaden som OVF hadde frå 1890, er seinare skilt frå prestegarden og seld.
I 1891 blei Austevoll kyrkje flytta frå garden Austevoll, som lå på Hundvåkøy, og til Storebø.