Aukra prestebustad, Aukrasanden

Aukra prestebustad ligger på øya Gossen nærmare 200 meter frå Aukra kykja. Hovedbygninga er frå 1906 og blei frå denne tida ein tjenestebustad for soknepresten i soknet.