Våre presteboliger

Her finner du alle presteboligene som eies av Opplysningsvesenets fond. Vi har presteboliger i hele landet som kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt eller boliger på et prestegårdstun.