Austre Moland prestebolig

Austre Moland prestegård blir gjerne bare kalt Moland prestegård. Den ble oppført rundt 1870 og har sine grenser til kirkegården og kirken Austre Moland. Den ble oppført på 1600-tallet. Prestegården og kirken utgjør en helhet.