Austre Moland prestebolig

Austre Moland prestegård blir gjerne kalt Moland prestegård. Den ble oppført rundt 1870 og ligger tett til kirkegården og kirken Austre Moland, som ble oppført på 1600-tallet. Prestegården og kirken utgjør en helhet.