gresshelling i landskapet med fjord og fjell i bakgrunn

Tomte­fes­te

Fondet har fleire tusen festetomter og dei fleste av desse er festa bort til privatpersonar som har bustadar på tomtene. Nokre festetomter er også heile bustadfelt som er festa bort til kommunar eller andre som framleiger til privatpersonar eller næringsverksemd.

grønnkledd helling ned mot sjøen kirke med bebyggelse rundt

Karlsøy i Troms er et lite kystsamfunn som i dag har rundt 50 faste innbyggere. På øya er det et stort naturreservat og totalt 47 festetomter. Karlsøy ligger på 70 grader nordlig bredde og bærer det samiske navnet Kalsa.

Foto: OVF 2023