Smijernsport Finnøy pg

Tomte­fes­te

Fondet har fleire tusen festetomter og dei fleste av desse er festa bort til privatpersonar som har bustadar på tomtene. Nokre festetomter er også heile bustadfelt som er festa bort til kommunar eller andre som framleiger til privatpersonar eller næringsverksemd.