Ovf eier og forvalter over 400 presteboliger i hele landet