Skole­gårds­pro­sjekt på Rau­land prestegård

I norsk skole er det mange elever som ikke mestrer skolehverdagen og står i fare for å ramle ut av den. Derfor er det positivt når enkelte kommuner kan tenke undervisning på en helt annen arena.

Publisert

grønn plen med okergult hus og rød traktor i bakgrunn

Prestegården har tun med forpakterbolig og stabbur. Foto: OVF

Vinje kommune har sagt ja til å starte et forprosjekt og se på mulighetene for oppstart av skolegård på Rauland prestegård. Det er OVF glad for. Den okergule prestegården i Telemark har forpakterbolig, og stabbur og et tun som binder gården sammen og skaper møteplass. Rammene med naturen som nærmeste nabo, prestegårdens egenverdi og trygge voksne er med å gi et godt utgangspunkt for å mestre oppgaver og få økt selvtillit.

Allerede er det skolegårdsprosjekter på Solum, Stokke og Hommedal prestegårder, og de har kommunene i ryggen som står ansvarlige for det pedagogiske opplegget.

Skolegårdsprosjekter er både oppbyggende og samfunnsbyggende. Forskning har vist at for den enkelte kan skoledager under andre betingelser være en redningsplanke. At OVFs bygninger får nye lys og kan gjøre en forskjell er positivt. I OVFs eiendomsportefølje har man så langt registrert at 30 prestegårder kan være aktuelle som skolegårder. Det er ikke siste gang fondet vil løfte fram potensialet som ligger i prestegårdene.