Nå blir det kunst­gal­le­ri i Kolver­eid prestegård

Etter vedtak i Nærøysund kommunestyre nylig blir det nå inngått en femårig leieavtale for Kolvereid prestegård. Kommunen har fått tilgang til en betydelig kunstsamling fra Magne Olav Aarsand Brevik, som skal stilles ut i den gamle prestegården.

Publisert

Magne Olavjpg1

Magne Olav Aarsand Breivik hadde nesten mistet håpet om kunstgalleri. Da han fikk nyheten om at kommunestyret hadde gått inn for planene, kunne han slippe jubelen løs. Foto: Bastian Øien Alstad

I juni 2019 ble det kjent at Magne Olav Aarsand Brevik ønsket å gi bort sin kunstsamling til kommunen, med en forutsetning – at den skulle plasseres nettopp i Kolvereid prestegård. Kommunen får i første omgang disposisjonsjonsrett i en prosjektperiode på fem år.

– Jeg hadde nesten gitt opp håpet, sier Brevik til Namdalsavisa, men da formannskapet stemte for å gå for planene har jeg sluppet jubelen løs.

– Det å få sjansen til å formidle det videre, i et sånt fantastisk hus som prestegården er – ja, da har jeg funnet meningen med livet, sier Brevik til avisa.

Omfattende samling

Breviks samling er svært omfattende, og består av malerier, akvareller, tegninger, grafikk og antikviteter av blant andre Munch, Nerdrum og Kristian Krogh. Man planlegger for at 30 objekter vil være utstilt i huset per år i prosjektperioden – i tillegg til andre kunstneres arbeider.

Etter vedtaket i kommunestyret er det nå oppnevnt et eget styre for prestegården, hvor ordfører Amund Hellesø og Line Bakke Fjær ble oppnevnt som representanter fra kommunestyret. I tillegg sitter Brevik i styret, samt at administrasjonen skal få på plass en representant.

Magne Olav Brevik står foran et hvitt hus og taler til en gruppe folk

Magne Olav Brevik gleder seg til storslått åpning på hans egen bursdag, 18. juni 2022.

Foto: Bastian Øien Alstad

Venneforeningen

I oktober 2021 ble Kolvereid prestegårds venneforening etablert. Det er en frivillig organisasjon som har som formål å være pådriver for aktivitet i prestegården, og som har vært sentrale i arbeidet med å realisere kunstgalleri. I tillegg til å jobbe for å ta vare på bygget og skape aktivitet, skal venneforeningen bidra til at kunstgalleriet skal bli til glede for både lokalbefolkning og tilreisende, opplyser leder av foreningen Randi Tanberg Finne til Namdalavisa.

– Vi mener det er behov for en sånn kulturell møteplass, og skal være pådrivere for at kommunen følger opp vedtaket. Dette er et etterlengtet tilbud, som skal være inkluderende og sosialt. Her er det plass til alle, og venneforeningen har store planer om også annen aktivitet i bygget, sier hun til avisa.

– Vi ser for oss blant annet intimkonserter og teater – gjerne i samarbeid med andre lag og foreninger.

Dette er et etterlengtet tilbud, som skal være inkluderende og sosialt. Her er det plass til alle, og venneforeningen har store planer om også annen aktivitet i bygget

Randi Tanberg Finne til Namdalsavisa

Prestegården som samfunnsinstitusjon

En viktig del av vår felles kulturarv er prestegårdene. Gjennom århundrene har de foruten å være bolig for soknets prest, vært sentrale samfunnsinstitusjoner, for blant annet de første skolene i landet.

I 2015 ble boplikten for prestene opphevet, noe som innebar at mange av de staslige byggene ble stående tomme. Gjennom leieavtalen med Nærøysund kommune, forplikter OVF kommunen til å ha en bruk som er forenelig med husets identitet og som bidrar til å formidle byggets historie.

Per i dag eier OVF rundt 300 prestegårder, og vel halvparten av dem skal overføres til Den norske kirke. Av gårder som forblir i fondets eie, vil noen bli solgt og andre igjen utviklet med ny samfunnsbyggende aktivitet, som i Kolvereid prestegård.

Kolvereid prestegård er tegnet av Georg Arentz og oppført i 1914.