Kolvereid prestebolig


Kolvereid prestebolig er tegnet av Georg Arentz og oppført i 1914. Arentz har hatt planansvaret for flere av Opplysningsvesenets fonds presteboliger som ble oppført mellom 1905-1921, blant annet Selbu og Meldal. Arentz brukte de samme Kolvereid tegningene i jugendstil når Selbu prestebolig, senere samme år skulle bygges. Kolvereid har valmet tak og stående kledning. Taket er tekket med sort teglstein. Den gamle presteboligen på Kolvereid var bygd etter typetegninger og prinsipper som Sverdrup og Linstows stod bak, i 1835.

Arentz`prestebolig har de særpregene som kjennetegner en embetsmannsbolig, blant annet flere stuer på fasadesiden og pene interiørdetaljer. Nå blir det kunstgalleri i Kolvereid prestegård - OVF

Kunstutstilling

Juni 2022 ble det åpnet kunstutstilling i Kolvereid prestegård. Kommunen og OVF har inngått leieavtale og det medfører at den store donerte kunstsamlingen til Magne Olav Aarsand Brevik får et hjem i prestegården.

Arkitekt tegning kolevereid

Trønderen Georg Arentz tegnet presteboligen i 1912 i Jugend stil.

1 / 3