Kolvereid prestebolig

Kolvereid prestebolig er tegnet av Georg Arentz og oppført i 1914. Arentz har hatt planansvaret for flere av Opplysningsvesenets fonds presteboliger som ble oppført mellom 1905-1921, blant annet Selbu og Meldal. Til Selbu prestebolig som ble oppført senere på året, brukte Arentz de samme tegningene i jugendstil som på Kolvereid. Kolvereid har valmet tak og stående kledning. Taket er tekket med sort teglstein. Den forrige presteboligen på Kolvereid var bygd etter typetegninger og prinsipper som Sverdrup og Linstows stod bak, i 1835.

Arentz`prestebolig har de særpregene som kjennetegner en embetsmannsbolig, blant annet flere stuer på fasadesiden og pene interiørdetaljer.

Kolvereid i 2009. Foto: OVf