Jord under neg­le­ne på Eid­an­ger prestegård

Det blir nytt liv på Eidanger prestegård når Osbakken Andelsgård overtar. Den økologisk drevne organisasjonen har fått jordleieavtale med Ovf og fra neste år vil 140 parsellhavere brette opp skjorteermene å vende jorda på prestens åkrer. Poteter og korn har vært en gjenganger tidligere, men nå vil det handle om spiring og vekst av grønnsaker og urter på 15 mål jord.    

Publisert

Jord under neglene paa Eidanger prestegaard ovf main col

En sommerdag på Eidanger prestegård

140 andelshavere skaper nytt liv

I Ovf sier Ivar Tollan og Jan Knudsen at de har vært på jakt etter gode leietakere både til gård og grunn helt siden leieavtalen med Porsgrunn kommune gikk ut i fjor. Valget falt på Andelsgården som hadde et verdisyn og en mulighet til å gjøre meningsfull bruk av både jord og bolig. I tillegg ønsket Andelslagets leder å leie presteboligen, som stod ferdig rehabilitert i juni. Eiendommen vil da med hus og jord fungere som en helhet.

Intensjonsavtalen

Ovf vil tilrettelegge for den økologisk virksomheten, mens kostnadene knyttet til å bearbeide tun og bygningsmassen ikke er avklart. Tollan sier det er mye arbeid som må legges ned og jo mer dugnad og støtte som Andelslaget selv bidrar med jo gunstigere vil det være for utforming av den endelig leieavtalen.

Møteplass

Igjen kan prestegården bli en møteplass slik den var i gammel tid. Andelsgårdens styre er positive og ønsker at gården kan bli en sosial møteplass, hvor man kan tilbringe tiden med å lage mat, grille, stelle planter, vanne og høste på parsellene. Les mer om prestegårdens historie.