Eidanger prestebolig

1 / 3

Eidanger prestegårds hovedbygning ble oppført etter en brann i 1818. Huset kan inneholde eldre bygningsdeler, ikke minst tyder kjellermurene på at dagens bolig er tuftet på en tidligere bygning( prestegård). Det var Jacob Nielsen Mechlenborg som står oppført som bygningsherre. Han var en avholdt sogneprest i Eidanger i perioden 1808-1846. Planløsningen viste den gangen både bispestue og kabinett siden biskopen alltid var stasjonert på prestegårdene når han kom på visitas. Planløsningen var intakt frem til krigen, etter den tid kom det perioder hvor interiøret ble endret og hovedbygningen gjennomgikk flere ombygninger hvor nyere bygningsmaterialer ble valgt. I 1961 ble det meldt at det var kaldt i kontoret som tidligere var bispeværelse og dette ble isolert.

Prestegården stod på liste over bygninger som var fredningsvurdert ( 1983), men på grunn av at prestegården ikke oppfylte de viktigste fredningskriterier som nærhet til kirke og autensitet, frafalt man fredningsforslaget ved en revurdering i 1991. Overfor kommunen ble prestegården og tunbygningene foreslått regulert til spesialområde; bevaring etter Plan- og bygningsloven. Fra 1960 til 2015 har Porsgrunn kommune hatt leieansvar for prestegården. Etter denne tid og fram til våren 2016 har Opplysningsvesenets fond pusset opp presteboligen både på inn- og utsiden. Hagen som opprinnelig er på 4 dekar er også ryddet og oppgradert av OVF.

Prestegården ligger i et gammelt kulturlandskap og har stor lokalhistorisk interesse. Fra I 2018 er det Porsgrunn Andelsgård som leier huset. På innmarka omkring 15 mål, dyrkes det økologisk grønnsaker.

Her kan du lese mer om ny gårdsdrift på Eidanger prestegård Kulturarven nr 78 (pdf)