– Her på Stikle­stad bru­ker vi ikke saks, men øks!

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tok Stiklestads symbolske Olavsøks fatt da han åpnet pilegrimssenteret på Stiklestad onsdag 11. august.

Publisert

Flere mennesker går sammen på Stiklestad

Foto: OVF

– Dette er viktig, og det er kjekt at dette blir satt i stand. Vi må ta vare på slike bygg. Her får man alle muligheter til å formidle kultur i endring, og verdiene i Opplysningsvesenets fond skal komme det norske folk til gode. Dette er en sentral plass i norgeshistorien, sa Ropstad i sin tale.

3 x markering

I tillegg ble både 100-årsjubileet for hovedbygningen på gården og 200-årsjubileet til OVF markert under åpningen, og statsråd Ropstad gratulerte begge i sin tale. Mange aktører hadde møtt opp for å overvære åpningen, og både fylkeskommunen, OVF og ordfører Pål Sverre Fikse var representert.

– Med den gamle prestegården får vi mange muligheter, og i tillegg til et gjenåpnet pilegrimssenter får vi også et flott senter for Stiklestad menighet. Nå handler det om å finne gode måter å drifte det på, forteller Børge Lund, som kirkeverge for Sør-Innherad Kirkelige Fellesråd og har ansvar for drift av prestegården.

Flere mennesker står i ring utendørs og prater. Foto

Slaget i 1030

Pilegrimsstedet Stiklestad er et viktig stoppested på St. Olavsleden, og helgenkongen Olav Haraldsson falt der i slaget 29. juli 1030. Året etter ble han helliggjort, og som en konsekvens av denne hendelsen fikk man mye pilegrimstrafikk til Stiklestad i middelalderen. Det er nå ni år til det store 1000-årsjubileet, hvor olavsarven skal feires. Med nærhet til Stiklestad, kirken og slagstedet er beliggenheten til prestegården helt spesiell.

– Mange av pilegrimssenterne blir driftet og vedlikeholdt på frivillig basis, og fremover håper vi at vi kan engasjere mange frivillige. Det er vi avhengige av når vi skal skape en møteplass som er åpen for alle, både lokale og tilreisende, sier Lund.

Preget av pandemien

– Den populære St. Olavsleden som går gjennom Stiklestad starter i Sverige, så av naturlige årsaker ble sesongen litt amputert i år. Derfor skal vi bruke det neste året på å få pilegrimssenteret godt i stand, slik at vi kan ta senteret ordentlig i bruk neste sommer, avslutter Lund.

Om Verdal Prestegård

Verdal prestegård på Stiklestad har sin historie tilbake til den gang prestegården lå mer lokalt plassert i Verdal. I 1893 ble den tatt av det store leirskredet den 19. mai, hvor 116 mennesker omkom. I 1896 ble den nåværende tomten kjøpt, og dagens prestebolig sto ferdig i 1921. Les mer om Verdal prestegård sin spesielle historie her.