Verdal prestegård

1 / 3

Verdal prestegård på Stiklestad har sin historie tilbake til den gang prestegården lå mer lokalt plassert i Verdal. Gårdens navn var da Auglen. Det store leirskredet som uten forvarsel kom 19.mai i 1893 rammet denne eiendommen med full tyngde. Prestegården ble ubeboelig på sikt. Leirskredet ble omtalt som en stor nasjonale tragedien der 116 mennesker omkom. Sårede søkte tilhold og trøst på prestegården og prestekona Maren Elisabeth Hansen på 55 år organiserte hjelpearbeidet .


Prestegården ble liggende på kanten, men innmark og utmark gikk med i raset og av den grunn bestemte kirkedepartementet at det beste var å selge gården.

I 1896 ble korporalgården som lå på sikker grunn en til to kilometer fra Stiklestad middelalderkirke innkjøpt som ny prestegård. I 1921 ble denne trønderlåna tatt ned og gitt vederlagsfritt til Norsk Folkemuseum på Bygdøy og et par år senere reist på friluftsmuseet. I dag er låna museets bygningsrepresentant som typisk Trønderlån.

En arkitekttegnet prestebolig

Samtidig som den gamle låna var flyttet til Oslo ble det på samme tomt og tun på Stiklestad oppført en helt ny og moderne prestebolig tegnet av trønderen Lars Solberg. Denne er dagens prestebolig og den stod ferdig i 1921. Verdal prestegård bærer nå også navnet Stiklestad prestegård. Pilegrimsleden | Pilegrimssenter Stiklestad

OVF har utgitt en bokserie på fem bokhefter

Verdal prestegård er en i serien. Prestegårder skilte seg fra andre gårder.