Et nytt hjem for mindre­åri­ge asylsøkere

Fusa prestegård ligger vakkert til, men er ikke lenger et hjem for presten og hans familie.

Publisert

Et nytt hjem for mindreaarige asylsoekere ovf main col

Fusa prestegard ligger i Hordaland

Det romslige huset har mange kvaliteter. Derfor er det hyggelig og viktig at Fusa kommune har sett potensiale og inngått en leieavtale med Opplysningsvesenets fond over fem år. I begynnelsen av mai kom avtalen i orden og fem mindreårige, enslige asylsøkere flyttet inn. De har fått et nytt hjem og et trygt sted å være. Utgangspunktet som huset, hagen og landskapet gir er bra, og «kollektivet» blir bemannet med to voksne som legger forholdene til rette.

Mer om Ovfs prestebolig i Hordaland