Hva og hvem er Opplysningsvesenets fond?

Hva og hvem er Opplysningsvesenets fond?