Sør-Odal prestebolig, Strøm

1 / 7

Sør- Odal prestegård blir gjerne kalt Strøm prestegård. Den ligger rett ved Glomma og har Strøm kirke som nærmeste nabo. Sogneprest Erik Christopher Rynning, som var sogneprest i Sør-Odal i 60 år, står som byggherre både for kirken og prestegården. Mens kirkens arkitekt er Heinrich Ernst Schirmer. Sammenhengen mellom prestegården fra 1818, forpaktningsbruket og kirken var i gammel tid sterk. I dag utgjør trekløveret en viktig kulturhistorisk arv.

..som ligger ret hos Glommen ...Præsten bor ret ved alfarveg og blir ofte besøkt av kongens folk og andre som reiser forbi så han aldri er fri for fremmede

Nils Bjørnen 1585

Strøm har gjennom historien vært et rikt kall med innflytelsesrike prester. I middelalderen var prestegården et losjisted for geistlige og kongelige. Før hovedveien til Kongsvinger ble lagt om, var prestegården og gårdsbruket mye trafikkert siden ferdselsåren til Sverige gikk tvers gjennom tunet. Disse realitetene, sammen med hovedbygningens arkitektoniske kvaliteter og øvrig bygningsmasse, gjorde at syv bygninger på eiendommen ble freda i 1991.

Opplysningsvesenets fond har gjennom 90 år bekostet store oppgraderinger på forpaktningsbruket, som er et av fondets 20 gårdsbruk. Hovedinntekstkilden på Strøm er korn og svin. I 2012 gjorde OVF store vedlikeholds- og investeringstiltak på forpaktningsbruk, som driver med intensiv griseproduksjon.

Gården har freda bygninger fra ulike perioder:

  • Hovedbygningen,1818
  • Stabburet 1791
  • Bryggerhuset ved hovedhuset, 1920 årene
  • Forpakterboligen, ca. 1830-50
  • Driftsbygningen, tegninger fra 1915, oppført 1924
  • Vognskjulet og smia er udatert, men fredet