Nissedal prestebustad

1 / 2

Prestegarden i Nissedal ligger rett ved kyrkja og hovudbygninga har ein ganske vanleg planløysning for embetsbustadar frå 1800-talet, med rom på kvar side av ein midtgang. Drengestua har tidligare vore forpaktarbustad og er oppført kring 1850. Vognskjolet er i bruk som garasje og blei reist i same periode. Driftsbygninga har ukjend alder.

Prestegardstunet er eit freda anlegg med fem bygningar:

  • Hovudhus frå 1800-talet
  • Drengestue frå omkring 1850
  • Driftsbygning udatert
  • Vognskjul frå 1850
  • Stabbur frå 1300-talet

Prestegarden har vore ein geistleg møteplass gjennom mange generasjonar. I 2017 blei det etablert nytt varmeanlegg, nye golv og vindfang i kjøkken og entre. Bygningane på garden er med og skapar eit kulturhistorisk og verdifullt miljø rundt Nissedal kyrkje, som er frå 1700-talet.

Den eldste bygnaden på prestegarden er stabburet frå 1300-talet. Den er OVFs eldste bygning.