Nesodden prestebolig

1 / 5

Nesodden prestebolig ligger på Bunnefjordsiden av Nesodden. Her har det ligget en gård som i 1407 het Kirkeby og som senere fikk navnet Nøkleby. Rundt 1644 ble gården omtalt som en "ringe gård". Eiendommen hadde mye fjellgrunn og jordlaget var skrint.

Dagens prestebolig ble oppført av presten Jarmann i perioden 1862-64. I 2001 ble gulvet i hovedhuset skiftet, da oppdaget man at det her lå fire gulv oppå hverandre. Det er kort avstand mellom prestegård og middelalderkirke, noe som tydelig forteller om den sammenhengen det var mellom prestegård, kirke og kirkegård før i tiden.