Lyngdal prestebolig

1 / 3

Prestegården i Lyngdal ligger sentralt til ved elva Lygna og Lyngdal kirke. Presteboligen med to sammenhengende sidefløyer ble oppført 1838-40 og byggherre var den nyankomne presten Gabriel Kielland. Planløsning og ide var utarbeidet av arkitekt H.D.F. Linstow, som tegnet Det Kongelige Slott, men i dette tilfelle var også jordbruksreformator Jakob Sverdrup aktivt med i planene.

Sverdrup og Linstow hadde tidligere utformet standardtegninger for prestegårder. Formålet var å skape en mer helhetlig og funksjonell bygningstil som kunne forskjønne landet. I ettertid fremstår Lyngdal prestegård som det best bevarte eksempelet på en av deres modeller.

Gabriel Kielland var toneangivende i prestegjeldets avholdsarbeid. Gustava Kielland etablerte den første kvinneforeningen i Lyngdal i 1840, og etter mønster av denne ble det siden etablert utallige misjonsforeninger over hele landet. Hun sto også bak den kjente julesangen "O, jul med din glede". Lyngdal har i dag et eget misjonsmuseum som hedrer deres minne.

Hovedbygningen på gården har en fløy på hver side. Den ene sidefløyen huser forpakterboligen, mens den andre fløyen inneholder garasje og uthusfunksjoner. Prestegården i Lyngdal fremstår nesten med et lukket firkant-tun, hvor det er god kontakt mellom funksjonene på et gårdsbruk. Presteboligen er de siste årene blitt restaurert og det er innlagt jordvarme.

Gårdsbruket eies av OVF. Det forvaltes i et langsiktig og et helhetlig perspektiv som et forpaktningsbruk.

I magasinet Kulturarven for 2011 ligger litt av historien om Lyngdal prestegård (pdf)