Lund prestebustad

1 / 2

Lund prestegard på Moi i Rogaland ligg like nordvest for kyrkja frå 1812. Prestegarden var ein storgard i sin tid då Lund prestegjeld var sentrum i eit prestegjeld som innbefatta Sirdal, Bakke, Gyland, Nes og Lund. I dag er det bare to sokn; Lund og Heskestad.


Om boligen

Det staselege tømmerhuset i to høgder har valmtak og stor gang gjennom huset. Over inngangsdøra står inskripsjonen: Gud alene æren 1779-1920. I 1920 vart huset endra etter teikningar av arkitekt Georg Eliassen. Stabburet, også i lafta tømmer, står på tunets sørside og kan føras tilbake til 1700-talet. Heile anlegget og den staselege hovudbygninga har høg aldersverdi og har gjennom generasjonar utgjort det geistlege tyngdepunktet i bygda. Opplysningsvesents fond har mellom ulike presteskifter oppgradert den store prestebustaden. I 2017 ble det lagt inn nytt varmeanlegg og gangen vart rehabiltert med fliser i samarbeid med Kulturavdelinga i Rogaland.

Lund bygdemuseum og kulturbank holder til i den gamle driftsbygningen. Bygdemuseet tar vare på verdiful historie frå regionen.

I ein hestesko

Prestegarden er eit freda anlegg hvor bygningane ligger i ein hestesko

  • Hovudhus frå 1779
  • Stabbur frå 1700-talet
  • Driftsbygning udatert