Lista prestebolig

Lista prestegård ligger ved Vanse kirke på Lista. Hovedbygningen ble oppført i 1850 og hviler på grunnfundamentet etter et eldre prestegårdsanlegg, der selve hovedhuset hadde en forlenget uthusbygning. Dette var en en bygningstradisjon man fant levende på hele Listalandet.

Lyngdal prestegård i nabodalen, har vært forbilde til prestegården slik den står i dag. Begge har vært bygget etter den Sverdrup-Linstowske prestegårdsplan. Opplysningspresten Søren Bugge(1721-1794) bodde på den eldste prestegården. Han kunne gi undervisning i latin og var en mester i skryt, ble det sagt. Han forfattet enkelte teologiske og oppbyggelige skrifter.

To bygninger ble fredet av Riksantikvaren i 1991:

  • Hovedbygningen fra 1851
  • Forpakterboligen med uthusforlengelse, tidlig 1800-tallet.

I enden av den store hagen med eldre epletrær og bærbusker er det gamle terassemurer.

Presteboligen er oppgradert etter presteskifter og fikk i 2014 innlagt bergvarme og nye tregulv på hele grunnflaten. I 2016 la OVF stakittgjerde rundt hele hovedbygningen.

I denne artikkelen fra Kulturarven møter vi prestefamilien som bodde på Lista prestegård i 2016 (pdf)