Lista prestebolig

Lista prestegård ligger ved Vanse kirke på Lista. Hovedbygningen ble oppført i 1850 og hviler på grunnfundamentet etter et eldre prestegårdsanlegg, der selve hovedhuset hadde en forlenget uthusbygning. Dette var en en bygningstradisjon man fant levende på hele Listalandet.

Lyngdal prestegård i nabosognet, har vært forbilde til prestegården slik den står i dag. Begge har vært bygget etter den Sverdrup-Linstowske prestegårdsplan. Opplysningspresten Søren Bugge(1721-1794) bodde på den eldste prestegården på Lista. Han kunne gi undervisning i latin og var en mester i skryt, ble det sagt. Han forfattet enkelte teologiske og oppbyggelige skrifter.

Fredet av Riksantikvaren

  • Hovedbygningen fra 1851
  • Forpakterboligen med uthusforlengelse, tidlig 1800-tallet.
  • I enden av den store hagen med eldre epletrær og bærbusker er det gamle terrassemurer som forteller historie.

I Kulturarven møter vi prestefamilien som har bodd på Lista prestegård :

Bli med til Vanse prestegård på Lista (2016)


Presteboligen er oppgradert etter presteskifter og fikk i 2014 innlagt bergvarme og nye tregulv på hele grunnflaten. I 2016 la OVF stakittgjerde rundt hele hovedbygningen.