Hommedal prestebolig, Landvik

1 / 4

Hommedal prestebolig ble fra 2019 et opplæringssted for elever fra Grimstad som trenger en egen profil og tilrettelegging på skoleundervisningen. Høsten 2020 ble prestegården åpnet som hjem og skole, støttet økonomisk og pedagogisk av Grimstad kommune. Konseptet kalles "skolegård" og er blitt kjent gjennom de erfaringene og det nybrottsarbeidet som er satt i gang på Abildsø gård i Oslo.

HISTORIKK

Gården har vært brukt til prestegård så langt tilbake som vi kjenner de skriftlige kilder. Presten Aasulv Gunnarson fra 1376 bodde på "Homadali". Prestegårdens navn er blitt prestegjeldets navn. Nåværende hovedbygning er fra 1825, bygd da Claudius Martini var sogneprest. I 1857 ble første etasjes planløsning endret og etasjen forhøyet. Videre ble det oppført et tilbygg i reisverk foran kjøkkeninngangen. Kjernen av uthuset er fra slutten av 1800-tallet. Fra tidlig på 1950-tallet ble jorda leid bort til Statens Forsøksgård. Forpakterboligen som ligger på tunet til prestegården, er nå i bruk som leilighet og som menighetskontor.

Fredningsforslaget som hvilte på hovedbygningen ble revurdert i 1993, og man gikk vekk fra forslaget fordi man manglet autensitet og klar sammenheng til kirken, i tillegg var mye av husets opprinnelig planløsning og detaljer borte. Riksantikvaren foreslo overfor Grimstad kommune at prestegårdstunet med omgivelser blir regulert til spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven. Våren 2016 ble det i statsråd avgjort at deler av Hommedal prestegårdsskog blir fredet, som et av 17 skogområder i landet man ønsker å ha som naturreservat.

SKOLEGÅRD

I dag drives prestegården av Stiftelsen Hommedal Skolegård, som driver alternativ opplæring for å hindre frafall i skolen. Les mer på disse lenkene: Prestegård har blitt skolegård og Alternative læringsarenaer - Grimstad kommune og i OVFs årsrapport for 2020.