Holt prestebolig

Prestegården ligger på den gamle sørlandske hovedvei. Hovedbygningen er i to etasjer, har valmtak og et tilbygg på vestsiden. Innvendig har bygningen værelser på hver side av en gjennomgående midtgang. Gjert Davidsen Faye som etterfulgte sogneprest Dyrhuus fullførte interiøret med paneling og maling og anla have. Sogneprest Hans H.Gyllenpalm forandret fasaden skiftet ut blyinnfattede vinduer med nye som passet tiden og lot bygningen males hvit.

Prost og folkeminnesamler Andreas Faye (1802-1869) startet opp Christiansand stifts lærerseminar i to værelser i andre etasje. Her fikk blant annet Arne Garborg og statsminister Jørgen Løvland en start på sin utdannelse og karriere. I tillegg til hovedbygningen er almuestuen, det tidligere bryggerhuset fra 1830, fredet. Vogn og vedskjuls bygning har ukjent alder. Anlegget på prestegården representerer kulturhistorisk identitet. Nærhet til kirke, aldersverdi og tradisjoner som geistlig embetsmannsgård har gjort at prestegården oppfyller sin fredningsverdi.

To av bygningene på prestegården er fredet:

  • Hovedbygningen
  • Almuestua

Du kan lese mer om presteboligen i Kulturarven: Holt prestegård var et sted for utdannelse

Hovedbygningen ble oppført av Christian Dyrhuus mellom 1717-1720, om den sa han :

" for egen regning og etter egen smag"

Sogneprest Christian Dyrhuus