Bære­kraf­tig forvaltning

OVF er som grunneier opptatt av å ta vare på det mangfoldet av verdier som ligger i en portefølje med eiendommer og bygninger over hele landet. OVF ønsker å bidra til lokal utvikling med langsiktige og miljøriktige løsninger i byer og lokalsamfunn.

OVF er opptatt av å ta etiske, kulturhistoriske og miljømessige hensyn og at forvaltningen skal være forretningsmessig forsvarlig. Dette får betydning for hvordan fondet forvalter både eiendommer og finansiell kapital. Virksomheten skal drives etter markedsmessige betingelser.

Virksomheten har et eget regelverk for etikk og samfunnsansvar. Samfunnsengasjement er fundert etter fire verdier : menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket. I tillegg er det etiske retningslinjer tilpasset hvert enkelt forretningsområde i fondet.