Ved por­ten til Femundsmarka

I Engerdal rehabiliterer Ovf prestegården. Fremdeles er det stillaser som preger det store bygget, som ligger midt i hjertet av Engerdal sentrum, men i god tid før jul vil de lokale håndverkerne forsvinne og den høyreiste boligen stå klar til innflytting.

Publisert

Fire menn sitter foran stillas. Foto

Presten Svein-Olav Angard Hovde (venstre) besøker håndverkerne. Foto: Arne Lund, lokal-avisa.no

Presten Svein-Olav Angard Hovde har vært prest i Engerdal i 18 år. Nå ser han så tydelig forandringene og gleder seg. Når vinter og jul kommer, med sine lave temperaturer – bor hele familien i et godt isolert hus. – På en kald vinteruke da temperaturen var på mellom minus 20-30 grader, gikk det en kubikk med bjørkeved og vi måtte fyre i alle tre ovnene i første etasje. Nå blir det forandring med vannbåren varme i alle rom i første etasje, forteller han.

Omfattende arbeider

Renoveringsarbeidet er omfattende og kostbart og ledes av Ovfs prestegårdsinspektør for Hamar: Kjetil Aarstrand – i nært samarbeid med hovedentreprenør Femundbygg og Arkitektbua i Trysil. Det er blitt installert jordvarmeanlegg med varmepumpe som forsyner gulvvarme og nye radiatorer er på plass. Innerdører og vegger får sveitserpreget tilbake. Den utvendige kledningen blir skiftet ut og får en profil som samsvarer med den opprinnelige. Om ikke det var nok får huset som var hvitt – sin gylne farge tilbake.

Det får veldig store og positive ringvirkninger når Ovf, tar ansvar for lokale og stedlige kulturbygg av denne art sier, Svein-Olav Angard Hovde. Han sier at huset med sin sentrale beliggenhet vil prege sentrum og være med å påvirke det framtidige Engerdal.

Kjetil Aarstrand, i Ovf sier at dette prosjektet fremstår som et godt kompromiss mellom en tidsriktig tilbakeføring til sveitserstil og dagens krav til moderne bo-komfort.

Engerdal prestegård ligger i Hamar bispedømme, slik så den ut før arbeidet begynte.