Sym­bolver­di­er

På Nedstrand i Ryfylke ligger kirke og prestegård side om side. Det gir stor symbolverdi.    

Publisert

Hvitmalt trebygning med hage foran

Foto: OVF

Prestegården med sin størrelse og beliggenhet forteller noe om prestens viktige posisjon gjennom tidene. Fram til 1997 var han embetsmann i samfunnet. Sognepresten representerte øvrigheten sammen med lensmannen i bygda. På Nedstrand prestegård bor Dag Tormod Milje. Han er en i en lang kontinuitet av prester på stedet, som bor i den dedikerte tjenesteboligen, utformet og bygget for kallet. Les mer i Kulturarven om Nedstrand