Sym­bolver­di­er

På Nedstrand i Ryfylke ligger kirke og prestegård side om side. Det gir stor symbolverdi.    

Publisert

Nedstrand 16

Prestegården med sin størrelse og beliggenhet forteller noe om prestens viktige posisjon gjennom tidene. Fram til 1997 var han embetsmann i samfunnet. Sognepresten representerte øvrigheten sammen med lensmannen i bygda. På Nedstrand prestegård bor Dag Tormod Milje. Han er en i en lang kontinuitet av prester på stedet, som bor i den dedikerte tjenesteboligen, utformet og bygget for kallet. Les mer i Kulturarven om Nedstrand