Sveit­sisk pen­sjons­sel­skap inves­te­rer i Cle­mens Kraft

CPV/CAP Pensjonskasse Coop (CPV) har kjøpt 49,9 prosent av aksjene i Clemens Kraft, datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (OVF).

Publisert

Bilde av turbinen i Litj-Hena kraftstasjon

Litj- Hena kraftstasjon Foto: OVF

CPV ble grunnlagt i 1909 og er pensjonsfondet til den sveitsiske Coop-gruppen. CPV forvalter omlag 8.5 milliarder Euro. Coop Sveits’ pensjonskasse har allerede betydelige investeringer i fornybar energi innen sol- og vindkraft.Investeringen i Clemens Kraft er selskapets første vannkraftinvestering.

Positivt

- Det nye felles eierskapet innebærer en vesentlig finansiell styrking av Clemens Kraft. Coop Sveits’ investering i selskapet bidrar til å gi OVF og Clemens Kraft økt kapasitet til å utvikle og øke sitt engasjement innen fornybar energi, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets Fond.

OVF eier eiendom over hele Norge, og har derfor rettigheter til mange vassdrag. Utgangspunktet for fondets satsing med Clemens Kraft er OVFs egne fallrettigheter. Virksomheten har gjennom de senere årene etablert seg som en av de ledende aktørene innen norsk småkraft-virksomhet.Mer informasjon om OVF, Clemens Kraft og CPV finnes på www.ovf.no, www.clemenskraft.noog www.cpvcap.ch.