Styr­ker kulturarven

Selje prestegård har seks fredete bygninger. Lenge har det vært mistanke om at det var noe særegent over stavkonstruksjonen i eldhuset på prestegården. Det har vist seg å stemme. Eldhuset på Selje prestegård er på alder med reformasjonen.

Publisert

Gammelt rødt eldhus på Selje prestegård

De bærende bjelkene i eldhuset er fra 1587 . Foto: Jiri Havran

Det er blitt gjort prøver av bygningsmaterialet som viser at bygningsmaterialet er fra 1583-1587. Eldhuset som ble brukt som grovkjøkken er dermed det første, bevarte sporet etter den eldste prestegården som ble flyttet inntil fastlandet etter reformasjonen (1537). I katolsk tid lå prestegården på selve klosterøya.

Verdifullt

Restaureringsleder i Sogn og Fjordane fylke sier at stavverket er meget verdifullt og at det ikke finnes maken i hele Sogn- og Fjordane fylke. Prestegårdsinspektør i Ovf Jan Stedje forteller at nå etter at selve presteboligen er blitt nymalt og skolestua restaurert, er fokuset flyttet til eldhuset. Restaureringer er kostbart, men i dette tilfellet har man valgt å sette opp et skjelettbygg rundt det fredete huset slik at konstruksjonen blir bevart og råteskadene avtar.