Stor­tings­mel­ding om Ovf

Fredag 21. juni 2019 la regjeringen frem stortingsmelding om Ovf. Formålet med meldingen er å legge til rette for en politisk avklaring av eiendomsretten til fondet.      

Publisert

Hvit port inn til to trehus omgitt av skog

På Holt prestegård i Aust-Agder ble den første lærerskole etablert. Foto: OVF

Stortingsmeldingen skisserer to ulike løsninger. I det ene forslaget overtar Den norske kirke eierskapet til fondet, mens den andre løsningen legger opp til en deling av verdiene mellom staten og kirken. Regjeringen anbefaler en deling av verdiene, med betingelse om at staten øker sin innsats for de kulturhistoriske kirkebyggene.

Det er positivt at eierskapet avklares endelig, og at det legges opp til en løsning som kan stå lenge. Ovf vil bidra positivt til gode prosesser i tiden som kommer. - Det ligger i saken natur at denne saken vil ha lang behandlingstid, men vi ser en ambisjon om at ting vil skje og det er vi glade for, sier Ole- Wilhelm Meyer, direktør i fondet. Han mener at regjeringsforslaget er realistisk. Meldingen innebærer ikke noen umiddelbar endring i fondets strategi og oppgave, sier Meyer.

Kontaktpersoner: Ole-Wilhelm Meyer og Judy Velle Hafredal