Stein fra preste­gård i Alsta­haug til Regjeringskvartalet!

Det nye regjeringskvartalet får kunstverk i bakken. Et kunstverk av steincollage - på om lag 800 kvadratmeter - skal nedfelles i bakken på Johan Nygaardsvolds plass foran høyblokka. Den Berlin-baserte palestinske kunstneren Jumana Manna er valgt til å utforme kunstverket som skal bli bygulvet i det nye kvartalet.

Publisert

Ill flyfoto bygulv

Illustrasjonen viser plassen kunstverket skal inn på

Arbeidstittelen på kusnstverket er Substitute, og bygulvet på Johan Nygaardsvolds plass ut mot Akersgata blir et av de største offentlig tilgjengelige områdene for kunst i det nye regjeringskvartalet. Plassen markerer inngangen til selve området. Her skal det legges til rette for store og små offentlige begivenheter og et generelt folkeliv.

Helt sentralt i Jumana Mannas forslag er å gjenbruke stein hentet fra eksisterende bygninger, infrastruktur, rekonstruksjoner og deponier i kommuner over hele landet. Stein er donert fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker og altså Stamnes prestegård i Sandnessjøen. De ulike steinene vil tilføre bygulvet et innslag av uregelmessighet og spontanitet, og samtidig markere et brudd mot den stramme arkitekturen og plassens utforming ellers.

Steinen Alstahaug

Steinen fra gamle Stamnes prestegård, Alstahaug

Steinkunst detaljert illustrasjon

Illustrasjon av kunstverket mer i detalj

- Mitt forslag undersøker Norges materielle historie i forhold til natur og utvinning, økonomi og identitet. Gjennom verket vil jeg utforske resirkulering eller gjenbruk som en konseptuell og infrastrukturell etikk, og markere ideen om at noe må gis opp for at et kollektiv skal fortsette å leve og vokse bærekraftig sammen, sier Jumana Manna.

Kunstverket peker på arbeidet som gjøres i regjeringskvartalet. Her utformes politikk som får konsekvenser for hver enkelt av oss. Verket peker også på at samfunnet vårt består av mange som hver og én er ulik, sier kulturminister Anette Trettebergstuen i en kommentar. KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo har ansvaret for gjennomføringen av konkurransen og oppnevnte også juryen. - Jeg gratulerer Jumana Manna med oppdraget og takker juryen for godt arbeid. Mannas prosjekt viser stor forståelse for den offentligheten verket inngår i. Både selve prosessen og det ferdige resultatet vil åpne for samtaler og refleksjon om landet vi bor i, og om makt, demokrati, staten og enkeltmennesket, sier Sigurd Sverdrup Sandmo.

Direktør Ole-Wilhelm Meyer i OVF syns også kunstverket bæres av en glimrende idé, og er svært glad for at en stein fra prestegården blir en del av denne mosaikken. – Prestegårdene har gjennom tidene hatt stor betydning for samfunnsutviklingen, og symbolverdien i at denne steinen lever videre i et kunstverk for fremtiden på et så sentralt sted, er stor, og vi er svært glade for sammen med Alstahaug kommune å kunne bidra på denne måten, sier Meyer,

Foto kunstner JM Luca Guadagnini

Kunstneren Jumana Manna

Stamnes prestegård år1900

Foto av Stamnes prestegård fra år 1900

Alstahaug prestegård 2b redigert Kåre Hansen

Stamnes prestegård før den ble revet vinteren 2023