Gode resul­ta­ter med sko­le på prestegård!

Grimstad kommune og Hommedal Skolegård har i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE de siste to årene gjennomført et forskningsprosjekt der målsettingen har vært å skaffe kunnskap om elevenes erfaringer med opplæringstilbudet på den tidligere prestegården.

Publisert

Bilde av hvitmalt våningshus med oppkjørselen i forgrunnen

Foto: OVF

Det var høsten 2020 tidligere Hommedal prestegård ble leid ut fra OVF for å tilby et alternativt opplæringstilbud for ungdom. Les mer om skolen her.

Funnene fra forskningen peker mot at hovedvekten av elevene som har tilbudet én dag i uka, er veldig fornøyde; de gleder seg til denne dagen, opplever mestring og får nye venner. Foreldrene er også fornøyde, og flere av dem opplever en del positive endringer med barnet sitt på hjemmebane; som at barnet er mer glad, forteller mer, fått nye interesser og venner og er mer motivert generelt sett. Selv om funnene ikke er entydige, opplever flere av de skoleansatte positive effekter for deres elever både på skolegården og i hjemskolen de andre dagene. Tilbudet på Hommedal skolegård har fungert godt fra første dag, og har også klart å videreutvikle tilbudet basert på erfaringer fra første driftsår. En kontinuerlig videreutvikling med solid brukermedvirkning fra elever, foresatte og samarbeidende skoler vil være sentralt i det videre arbeidet.Det overordnede formålet med tilbudet er å møte et behov for tilpasset opplæring for en mindre elevgruppe som har særlig behov for det, og på denne måten bidra til å forebygge fremtidig frafall fra skolen ved å bistå disse elevene i tett dialog med deres foresatte.

Les hele forskningsrapporten her.