Sen­sa­sjo­nelt funn under Hole prestegård

Ringerikssteinen med innskrift fra hedensk tid vekker internasjonal oppsikt blant språkforskere og arkeologer.

Publisert

Stein med streker

Den rødbrune steinen hadde runeinskripsjoner fra det urnordiske språket Foto: Alexis Pantos/KHM, Uio

Graven som hadde den sjeldne inskripsjonen ble funnet av arkeologer under utgravning til Ringeriksbanen, der hvor traseen går over Prestemoen til Hole prestegård. Etter at graven med steinen, trekull og bein er blitt datert er det blitt åpenbart at rissingen er den eldste man kjenner til fra runinnskriftens mystiske historie, og at dette ble risset av noen som snakket det eldgamle, nordiske urspråket for 2000 år siden. På steinens fremside står åtte runer tydelig frem blant andre riss.

se Red Ant som har laget filmen for Historisk museum

Omskrevet med bokstaver kan det bety» idiberug» som kan være et fornavn eller slektsnavn.

Mange spørsmål kan stilles til Svingerudsteinens streker. Håpet er at man med tiden kan ha metoder og analyser som på sikt kan gi verdifull kunnskap om starten på et felles nordisk skriftspråk. I denne sammenhengen er det en øyeåpner for å forstå de lange historiske linjene som prestegårdene har, med sin beliggenhet i landskapet.