Sel­je preste­gård kom­mer i nytt lys når 4000 år gam­le gra­ver er avdek­ket på Seljesanden

På den lange sandstranden til prestegården har arkeologer hatt utgravninger i flere år. Mange graver er blitt datert til førkristen tid. Da er det fristende å tenke at den store og viktige prestegården like ved, som het Hove, var bebodd allerede i hedensk tid, og ikke bare i vår egen tid.

Publisert

Hvitmalt bygg med tun omkring

Selje prestegård ble oppført på gården Hove, som var den største eiendommen på Seljefastlandet Foto: OVF

Etter å ha krysset Stadlandet må Seljesanden har blitt betraktet som en trygg havn å dra båtene opp på. I forbindelse med gravlegging og seremonier kan Seljesanden ha vært praktisk og ideell til formålet.

Prestegården på Selje var i gammel tid en eiendom med stor utstrekning, og mange festetomter. OVF var eier, og hele utviklingen av Selje som tettsted skyldes festetomter som ble solgt til offentlige og private formål.

I vår egen tid har det alltid vært sterke bånd mellom prestegård og kirke, men nå det kan det vise seg at disse båndene kanskje kan trekkes riktig langt tilbake, til det opprinnelige Hov(e).

Se utgravningsvideoen fra Universitetsmuseet i Bergen