Sam­funns­nyt­tig bruk av Hom­me­dal prestegård

Hommedal prestegård i Landvik er blitt til en skolegård med variert opplæringstilbud for Grimstad elever som har strevd på skolen. - Modellen man benytter er den samme som er gjort på Abildsø Gård i Oslo.

Publisert

Bilde av hvitmalt våningshus med oppkjørselen i forgrunnen

Hommedal prestegård ligger i Landvik ved Grimstad Foto: OVF

På Abildsø gård har de høstet gode erfaringer over ti år, med å få skoletrette tenåringer på rett kjøl. - Vi håper å få til en del av det samme på Hommedal, som på Abildsø - noe det er grunn til å ha stor tro på, sier Kulturminneforvalter Øyvind Sandvold i OVF. Hommedal skolegård drives som en stiftelse og ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i juni i fjor. Men det var først i høst at alt kom på plass for elever og lærere.

Vertsparet Siri og Bernt Eide er utdannet innenfor fagfeltet og vil bo på prestegården og fungere som daglige ledere, i tillegg vil Grimstad kommune bidra med to pedagogisk ansvarlige. Øyvind Sandvold i OVF forteller videre - Flere gode hjelpere har vært inne for å få ting på plass - en ting er kommunens tro på at dette er løsningen for unger som sliter. I tillegg har vår gode relasjon til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) vært helt avgjørende for å komme opp med de gode løsningene som er der ved å være behjelpelig med å gi tilgang til nødvendige arealer samt forpakterboligen og deler av driftsbygningen som brukes til snekkerverksted. Sparebankstiftelsen Sør har vært helt uvurderlig ved å gi økonomisk støtte både til drift og utvikling.

Prestebolig og prestegårder i OVF kan vise seg å være viktige arenaer for samfunnbyggende tiltak i årene som kommer.